Plog

2-skärig

Tvåskärig plog

1-skärig

 

Enskärig plog

Vi tar även hem växelplog för minitraktor på beställning!